Zaštita i promocija ljudskih prava na lokalnoj i regionalnoj razini

Iako je primarna obveza zaštite ljudskih prava na državnim institucijama, jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju važnu komplementarnu ulogu u zaštiti i promicanju ljudskih prava na svom području.

Vodeći se vrijednostima demokracije, participativnog odlučivanja i transparentnosti potrebno je pružiti građanima i organizacijama koji štite prava građana informacije o obavezama i postupcima lokalne/regionalne samouprave kako bi oni bili u mogućnosti braniti svoja prava i zagovarati nužne promjene i politike u svojim zajednicama. Transparentnost lokalne/regionalne samouprave ima važnu ulogu u ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava, ali i bitna je i za nesmetano odvijanje demokratskih političkih procesa. Temeljem javno dostupnih informacija građani mogu donositi odluke o vlastitim životima u područjima poput obrazovanja, zdravlja i stanovanja.

Neinformiranost o mogućnostima sudjelovanja u donošenju odluka te niska razina povjerenja građana u institucije, uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu, predstavljaju problem koji koči daljni demokratski razvoj zajednice, ali i otežava proces u kojem civilno društvo ukazuje na probleme i potrebe lokalne zajednice. Zbog toga je nužno osigurati sudjelovanje OCD-a u procesima donošenja odluka ali i radu njihovih lokalnih i regionalnih jedinica. Nedostatak sustavog prikaza obveza jedinice lokalne i područne samouprave u odnosu na zaštitu ljudskih prava dodatna je prepreka u ostvarivanju svih prava koja građanima pripadaju.

U tom cilju Kuća ljudskih prava teži uspostaviti nezavisan mehanizam za praćenje zaštite i promocije ljudskih prava na lokalnoj i regionalnoj razini u kojem će na participativan način sudjelovati organizacije civilnog društva i koje će JRLS-ovima davati preporuke za unaprijeđivanje sustava i poboljšavanje ljudskih prava na lokalnoj razini. Postojanje nezavisnog mehanizma za praćenje olakšat će organizacijama civilnog durštva sudjelovanje u praćenju provedbe lokalnih politika JRLS-a koje se tiču ljudskih prava na način da će poticati njihovo aktivno sudjelovanje kroz praćenje praktične provedbe aktivnosti JLRS-ova te upućivanje preporuka za unapređenje sustava zaštite ljudskih prava na lokalnoj razini.

Projektom “Jačanje kapaciteta OCD-a za građansku participaciju i zagovaranje ljudskih prava na lokalnoj razini”, Kuća ljudskih prava Zagreb će na primjeru Grada Zagreba izraditi koncept za praćenje ljudskih prava na lokalnoj razini te oformiti neformalnu zagrebačku koaliciju organizacija civilnog društva za zagovaranje ljudskih prava. Ovim projektom se želi ojačati organizacije civilnog društva da sudjeluju u kreiranju javnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini, te budu prepoznati kao relevantni akteri u promicanju interesa građana.

 

Projekt financijski podupire Grad Zagreb. Stavovi izraženi u ovoj objavi ne odražavaju stavove donatora te su isključiva odgovornost provoditelja projekta.