Trening za trenere u području edukacije o ljudskim pravima

Kuća ljudskih prava Zagreb, uz podršku Vijeća Europe, organizira Trening za trenere u području edukacije o ljudskim pravima, koji će se održati u Zagrebu, od 04.-07. listopada 2017. godine.

Trening se održava u cilju prenošenja znanja i vještina u poučavanju o ljudskim pravima. Kroz praktični dio treninga sudionici će biti upoznati s metodama i alatima za provođenje formalnih i neformalnih programa obrazovanja za ljudska prava, te će steći uvid u primjere dobre prakse i mogućnosti korištenja priručnika za obrazovanje za ljudska prava Kompas i Bookmarks.

Trening je namijenjen mladima koji provode ili imaju namjeru provoditi edukacije u području ljudskih prava – nastavnicima/cama, učiteljima/icama, studentima/icama, predstavnicima/icama organizacija civilnog društva, osobama koje rade s mladima i za mlade.

Tijekom četverodnevnog treninga, kroz predavanja i praktične radionice obradit će se teme diskriminacije i jednakosti, medijske pismenosti, slobode govora i govora mržnje, rodne ravnopravnosti, aktivnog građanstva i participacije. Po završetku treninga, svaki od sudionika dobit će na korištenje priručnike za provedbu edukacija i daljnju mentorsku podršku pri osmišljavanju i provođenju vlastitih edukacija.

Program treninga:

 

Srijeda, 04.10.2017.

Uvod u ljudska prava, diskriminacija i jednakost

 

10:00-12:00

Uvod u trening

Uvod u ljudska prava – teorijski dio

12:00-13:00 Pauza za ručak
13:00-14:30 Praktična radionica – kako poučavati o ljudskim pravima uz primjenu priručnika Kompas
14:30-15:00 Pauza za kavu
15:00-16:30 Praktična radionica – kako poučavati o diskriminaciji
16:30-17:00 Evaluacija

 

 

Četvrtak, 05.10.2017.

Medijska pismenost

 

10:00-11:30

Što je medijska pismenost i medijsko obrazovanje?

Medijsko obrazovanje u Hrvatskoj

Teorijski i praktični dio

11:30-12:00 Pauza za kavu
12:00-13:00

Ljudska prava u on line okruženju – između slobode izražavanja i govora mržnje

Teorijski i praktični dio

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-15:30 Kako poučavati o slobodi govora i govoru mržnje uz primjenu priručnika Bookmarks
15:30-16:00 Evaluacija

 

Petak, 06.10.2017.

Rodna ravnopravnost

 

10:00-12:00

Uvod u temu: rodna ravnopravnost

Teorijski i praktični dio

12:00-12:30 Pauza za kavu
12:30-13:30 Praktična radionica – kako podučavati o rodnoj ravnopravnosti uz primjenu priručnika Kompas
13:30-14:30 Pauza za ručak
14:30-15:30 Primjeri iz prakse
15:30-16:00 Evaluacija

 

Subota, 07.10.2017.

Aktivno građanstvo i participacija

 

10:00-11:30

Sudjelovanje mladih u donošenju odluka

Teorijski i praktični dio, primjeri iz prakse

11:30-12:00 Pauza za kavu
12:00-13:00 Građanska participacija mladihpraktični dio
13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-15:00

Podrška i razvoj vještina za građansku participaciju

Teorijski dio i rasprava

15:00-15:30 Završna evaluacija