112 zahtjeva za drugačiju Hrvatsku

povratak

 

112 zahtjeva za drugačiju Hrvatsku

 logo

Platforma 112 okuplja šezdeset organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, koje su u 112 zahtjeva, upućenih svim političkim opcijama uoči parlamentarnih izbora, definirale prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite. Mi tražimo i očekujemo dosljednost i političku odgovornost nove vlasti, ali i svih drugih političkih aktera i institucija, za stvarna i trajna poboljšanja u pet prioritetnih, međusobno povezanih, područja: 

(1) stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi
(2) kvaliteta demokracije
(3) borba protiv korupcije i javni interes
(4) ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi
(5) nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira.

„Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine prava“ čine sljedeće organizacije:

B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

„Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine prava“ podržavaju sljedeće organizacije:

platforma 112Amnesty International Hrvatska, Brodsko ekološko društvo, Centar inkluzivne potpore IDEM, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, DEŠA – Dubrovnik, Humanitarna i mirotvorna organizacija, Eko Pan, Eko-eko Komin, Ekološko turistička udruga Šolte, Eko-Zadar, Forum za slobodu odgoja, Hrvatsko debatno društvo, Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Hrvatski savez slijepih, Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, Informativno pravni centar, Koalicija udruga Info zona, Koalicija udruga u zdravstvu, Koordinacija udruga za djecu, Krka Knin, Kurziv - platforma za pitanja kulture, medija i društva, Lezbijska grupa Kontra, MIRamiDA Centar regionalne razmjene mirovnih iskustava, Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Mreža mladih Hrvatske, Multimedijalni institut, Projekt građanskih prava Sisak, Radio Mreža, Roditelji u akciji, Udruga Delta, Udruga LET, Fade In – Fantastično dobra institucija, Savez udruga stanara Hrvatske (SUSH), Socijalna politika i uključivanje (SPUK), Udruga BRID, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbing, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, Udruga Protagora, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti "Dalmatinski odbor solidarnosti-DOS", Volonterski centar Zagreb, Zaklada Slagalica, Zelena Istra, Zeleni Osijek, Ženska soba.

 

 


Kako će Vlada osigurati vladavinu prava i daljnju borbu protiv korupcije? (26. 3. 2013.)

U očekivanju odgovora Vlade na pitanje kako će to osigurati, Platforma 112 podsjeća na vlastiti prijedlog parlamentarnog nadzora nad reformama proisteklim iz pregovora uspostavljanjem učinkovitog nadstranačkog mehanizma smještenog u Hrvatskom saboru. Naš je prijedlog da se na temelju dobre prakse specijalnih radnih tijela uspostavljenih tijekom pregovora, umjesto Nacionalnog odbora i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, formira novo tijelo - Nacionalno vijeće za vladavinu prava i zaštitu javnog interesa koje bi uključilo predstavnike civilnog društva i stručne javnosti na način da se onemogući stranačko preglasavanje, a surađivalo bi i s institucijama Europske unije.

Iako je podršku tom prijedlogu još u listopadu 2012. iskazao i potpredsjednik Vlade Neven Mimica ističući da Sabor ima veliku i važnu ulogu u smislu uspostavljanja „institucionalnog sustava praćenja procesa i održivosti reformi“, Platforma 112 zabrinuta je činjenicom da tri mjeseca uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju nije definirana čak ni koordinacija Vlade i Sabora u europskim poslovima, a kamoli vlastiti nadzor nad reformama i obavezama. Isto tako, očekujemo da se hrvatskoj javnosti prije, a ne naknadno predoči Ekonomski program kojeg Hrvatska treba idućeg mjeseca predstaviti Europskoj Uniji u sklopu sudjelovanja u Europskom semestru.

Posao nije gotov - reforme trebaju biti održive


Za sve koji znaju dešifrirati diplomatski jezik, Izvještaj Europske komisije jasno ukazuje na predstojeće zadaće od presudne važnosti za vjerodostojnost reformi i uspješno funkcioniranje Hrvatske u uvjetima članstva. Ističemo poziv hrvatskim vlastima da nastave s reformom pravosuđa, pojačaju mehanizme suzbijanja korupcije i učinkovitog upravljanja sukobom interesa, posebno u javnim poduzećima i na lokalnoj razini, te osiguraju zaštitu zviždača. Očekuje se da izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći olakšaju pristup pravdi za korisnike i ojačaju ulogu udruga pružatelja pravne pomoći.

Naglašava se potreba za dodatnim naporima u procesuiranju ratnih zločina, uključujući i one počinjene u Oluji, a nakon presude Vrhovnog suda vezano uz obeštećenja za žrtve u Varivodama ističe se da se problem obeštećenja za civilne žrtve rata sada treba sustavno riješiti. Istaknuta je i potreba za praćenjem rješavanja neovlaštenih ulaganja u imovinu, kao i sporost u rješavanju stambenih pitanja ključnih za održivi povratak izbjeglica, a iz navedenih brojeva je očito je da Hrvatska nije ispoštovala zakonom definirane obveze zapošljavanja nacionalnih manjina u javnom sektoru. Vezano uz funkcioniranje u uvjetima članstva ističemo poziv za izmjenom sustava plaća i ocjenjivanja u javnoj upravi službenika te izražene zabrinutosti oko nedostatne pripremljenosti za pravodobnu pripremu i upravljanje projektima iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.


Ec press release on monitoring report

Monitoring Report on Croatia's accession preparations


Autor: Platforma 112
Objavljeno: 26.3.2013.


Press konferencija povodom ulaska RH u EU i izvještaj o otvorenim pitanjima vezanim uz nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnju mira u trenutku pristupanja RH u EU

Europska unija pristupanjem Republike Hrvatske dobiva članicu koja joj kao autentičnu dodanu vrijednost donosi nedavno iskustvo rata, kao i društvene, političke te ekonomske tranzicije. Dok se Hrvatskoj, prvenstveno mlađim, obrazovanim profesionalcima otvaraju prilike o kojima su samo mogle sanjati prethodne generacije, mnogi se građani i građanke i na dan ulaska RH u EU puno lakše prepoznaju među gubitnicima svih promjena u protekla dva desetljeća, popraćenima brojnim nepravdama.  Mnogo je još  izazova u borbi za demokraciju i poštivanje ljudskih prava a ne smije se zaboraviti  na nužnost iskazivanja solidarnosti sa svim žrtvama rata, nasilja i tranzicije.

Sveukupno, Hrvatska može djelovati vjerodostojno, kao uspješna i odgovorna članica EU-a, tako da potakne razvoj institucionalnih mehanizama za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, obeštećenje i garanciju neponavljanja zločina. Nakon grešaka hrvatske politike prema BiH, sada je pred Hrvatskom odgovornost i pravo da pozitivno utječe na politiku EU-a prema daljnjem proširenju i razvoju. Umjesto Unije sjevera i juga, kreditora i dužnika, birokrata i populista, Unija treba svoje politike temeljiti na solidarnosti i demokratskom legitimitetu te tako osigurati dostojanstven život svim svojim građanima i građankama.

Više informacija pročitajte u priloženom priopćenju Platforme 112 povodom ulaska RH u EU i Izvještaju o otvorenim pitanjima vezanim uz nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnju mira u trenutku pristupanja RH EU

Priopcenje Platforme 112 povodom ulaska RH u EU

Statement of the Platform 112 on Croatia's accesion to the EU

Izvještaj - Nasljeđe rata

Report - Legacy of war


Ocjena prvih godinu dana nove vlasti Platforme 112 - za Hrvatsku vladavine prava

Posljednji vlak za održivu demokraciju dostojnu građana i građanki Hrvatske

Ocjenjujući rad Vlade nakon proteka prve četvrtine mandata, Platforma 112 mora naglasiti kako nova vlast nije dosljedna u svom djelovanju u pogledu vrijednosti, programa i sposobnosti provedbe politika. To ne znači da važnih pozitivnih promjena nije bilo, već da, njima unatoč,  ipak ostaje gorak okus izostanka sistemske promjene i predstavljanja cjelovite vizije.

Na konferenciji za novinare i novinarke u Kući ljudskih prava u srijedu, 6. ožujka 2013., na kojoj je predstavljen Izvještaj o radu Vlade na ispunjavanju zahtjeva Platforme 112 upozoreno je kako su pozitivne promjene jačanja transparentnosti i otvorenosti ostale u sjeni Ahilove pete ove Vlade – nekonzistentnosti donošenja politika i njihove provedbe.

Platforma 112 poziva vlast da, prije ulaska Hrvatske u EU, napravi oštar zaokret prema demokraciji,  vladavini prava i održivom razvoju čineći ove vrijednosti polazištem svake politike, a ne doživljavajući ih i prikazujuću kao nužno zlo i/ili kolateralnu štetu koju bi se izbjeglo kad bi to bilo moguće.

 

Stoga, Platforma 112 od Vlade i Sabora traži da:

1.  isprave najveće nepravde proistekle iz rata i tranzicije te, između ostalog, hitno preokrenu negativni trend povratka izbjeglih Srba/Srpkinja u Hrvatsku; da riješe problem stanarskih prava koji ugrožava egzistenciju tisuća obitelji; da uspostave sustav obeštećenja civilnih žrtava rata te izmijene Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći tako da se uspostavi učinkovita procedura za pružanje primarne pravne pomoći širokom krugu korisnika kojima je ona nužna;

2.  javno rasprave i donesu novu Strategiju održivog razvoja Hrvatske kao krovne politike koja će osigurati usklađeni razvoj lokalnih zajednica, regija i društva u cjelini, odgovorno korištenje javnih resursa, ekonomiju temeljenu na znanju i inovativnosti u kojoj su partikularni ekonomski interesi podređeni javnima i društvenima, a strateške odluke se donose transparentno i demokratski;

3.  napokon pokrenu reformu javne uprave tako da se ojača djelotvornost za upravljanje javnog sektora, s naglaskom na novoj kadrovskoj politici, strateškom upravljanju i teritorijalnom preustroju, pri čemu cilj nisu uštede, već kvaliteta javnih politika i javnih usluga;

4. odbace aktualni pristup poticanja investiranja na kratke staze namijenjen isključivo  privilegiranim privatnim investitorima, uz izostanak temeljite procjene očekivanih dugoročnih posljedica;

5.  osiguraju djelotvoran nadstranački nadzor nad svim reformama proisteklima iz pregovora s EU u Poglavlju 23  osnivanjem novog parlamentarnog tijela - Nacionalnog vijeća za vladavinu prava i zaštitu javnog interesa – koje bi uključivalo i predstavnike/ce civilnoga društva i stručne javnosti te usko surađivalo i s institucijama EU.

Cjelokupan tekst izvještaja na hrvatskom jeziku i sažetak izvještaja na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:

> Izvještaj Platforme 112 - godina dana nove vlasti

> Civil Society Assessment Report of the Croatian Government Performance in view of 112 Requests


Ocjena prvih 112 dana nove vlasti Platforme 112 - za Hrvatsku vladavine prava

U proteklom tromjesečju od formiranja nove vlasti uočili smo naznake  pozitivnih promjena u 29 od 112 točaka, što čini četvrtinu svih zahtjeva Platforme 112.  Pritom se u najvećem broju slučajeva radi o najavama posve novog pristupa promišljanju više politika, prvenstveno obrazovne i reproduktivne, sigurnosne te vanjske politike. Istovremeno, uočavamo izostanak konkretnih političkih odluka koje donose stvarne promjene, posebno u vezi s gorućim problemima socijalno ugroženih, povratnika i žrtava rata. Prevaga deklarativnog nad operativnim aspektom s jedne je strane razumljiva budući da se radi o početnom razdoblju konstituiranja vlasti, no iskazi političke volje uvjerljivi su samo onda kad se i pretoče u konkretne odluke s institucionalnom podlogom u proračunu i provedbenom planu,  i to putem otvorenog procesa koji uključuje i zainteresiranu javnost

U ovom prethodnom priopćenju ističemo samo najvažnije pozitivne pomake ili propuste novih vlasti  u cilju dostizanja stvarne vladavine prava, demokracije, zaštite javnog interesa i temeljnih ljudskih prava.  Detaljnu analizu promjena u odnosu na svih 112 zahtjeva predstavit ćemo u skorom Izvještaju. 

Podsjećamo da je Platforma 112 aktivno uključena i u praćenje obveza proisteklih iz pregovora s EU te će ovaj Izvještaj poslužiti kao nadopuna za izvještaj Europske Komisije o nastavku reformi u Poglavlju 23 (travanj 2012) kao i za naredno godišnje Izvješće o napretku (listopad 2012).

> Izvještaj organizacija civilnog društva o prvih 112 dana nove vlasti s preporukama za učinkovito djelovanje do kraja 2012. godine

> Report drafted by civil society organisations on the first 112 days of the new government, including recommendations for efficient governance until the end of 2012

> Priopcenje Platforme 112 - ocjena rada nove vlasti u prvih 112 dana

> Priopcenje Platforme 112 - ocjena rada nove vlasti u prvih 112 dana - kraća verzija

> Assessment of the first 112 days of the new government

Najavljujemo da ćemo pažljivo pratiti rad naredne vlasti tijekom cijelog njenog mandata i sustavno obavještavati domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim ili negativnim pomacima u ovim područjima, a nositelje vlasti pozivati na odgovornost u odnosu na preuzete obaveze iz međunarodnih ugovora, kao i na predizborna obećanja, o kojima će se i ovdje očitovati.

Nastavit ćemo i dijalog s predstavnicima institucija EU i država članica EU oko praćenja kvalitete i održivosti provedbe  pristupnih obveza RH vezanih uz Poglavlje 23 pri čemu  se zalažemo – kako je u zahtjevima i predočeno – za uvođenje saborskog mehanizma  praćenja tih obveza, a kojim će se povećati politička odgovornost za ključne reforme za osiguranje  vladavine prava te zatvoriti jaz između domaćeg i EU monitoringa.


Zahtjevi Platforme 112 - za Hrvatsku vladavine prava

Stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi

Zahtijevamo sustav koji osigurava stvarnu jednakopravnost svih građana pred svim institucijama vlasti vođenima vrijednostima i načelima poštenja, odgovornosti, predvidljivosti i stabilnosti. Takvom je sustavu smisao građanin/ka-pojedinac/ka, o čijim se pravima i potrebama institucije brinu na transparentan, stručan, učinkovit, efikasan i nepristran način.

Kvaliteta demokracije

Nismo podanici spremni na šutnju i trpljenje – mi smo građani! Stoga zahtijevamo politički sustav koji će umjesto kontrole građana osigurati građansku kontrolu nad tijelima javne vlasti, uz preuzimanje političke odgovornosti dužnosnika i društvenu odgovornost medija lišenih utjecaja politike i oglašivača. Preduvjet za ovakav oblik građanske uključenosti su građani obrazovani i odgojeni za aktivno sudjelovanje u političkim procesima, koji su ujedno potpuno, točno i pravovremeno informirani posredstvom nezavisnih medija i neposredno od tijela javne vlasti.

Borba protiv korupcije i javni interes

Javni interes vidimo kao nit vodilju i načelo djelovanja svih nositelja javnih dužnosti te glavni kriterij za donošenje odluka. Nedvosmislene, precizne zakonske odredbe, procedure i kriteriji vezani uz raspolaganje javnim resursima jedini su jamac zaštite javnog od privatnih i posebnih interesa i korupcije.

Ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi

Zaštita i promocija ljudskih prava, posebno prava ranjivih i manjinskih skupina u RH trebala bi biti jedno od primarnih načela u kreiranjima javnih politika. Kako je dio standarda zaštite ljudskih prava ušao u domaće zakonodavstvo kroz proces pristupanja RH Europskoj uniji, očekujemo od naredne vlasti da bez obzira na izostanak pritiska „izvana“ samostalno snažno promovira i poštuje standarde zaštite ljudskih prava, naročito ranjivih i manjinskih skupina u RH. Stoga od nove vlasti tražimo:

Nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira

Ne jednom su u Hrvatskoj neriješene traume i podjele iz prošlosti zatrovale odnose i unazadile kvalitetu života budućim generacijama. Smatramo da je dužnost cijelog društva takav obrazac prekinuti. Da bismo to postigli smatramo nužnim dosljedno i nepristrano suočavanje s prošlošću - nešto za što je koji puta potrebna hrabrost, a gotovo uvijek je znak demokratskog odrastanja društva.

Cjelokupan tekst Platforme sa popisom svih zahtjeva možete preuzeti ovdje:

> Platforma 112 za Hrvatsku vladavine prava

> Platform 112 - for Croatia governed by the rule of law


Zajedničko mišljenje hrvatskih organizacija civilnog društva o napretku u spremnosti Republike Hrvatske za zatvaranje pregovora o poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava (svibanj 2011.)

Sredinom veljače 2011. skupina od petnaestak hrvatskih organizacija civilnog društva koje djeluju na polju afirmacije i zaštite ljudskih prava izradila je Zajedničko mišljenje o spremnosti Hrvatske za zatvaranje pregovora u Poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Prije tri mjeseca zaključili smo da Hrvatska nije spremna zatvoriti pregovore u ovom poglavlju jer nismo svjedočili nepovratnim pozitivnim promjenama u vladavini prava i zaštiti ljudskih prava. Međutim, isto tako istaknuli smo da ukoliko Vlada i Sabor Republike Hrvatske doista prepoznaju ta pitanja kao političke prioritete i provedu neke od naših preporuka, bio bi to dokaz predanosti hrvatskih vlasti da u potpunosti prihvate europske vrijednosti i standarde. U tom smislu, šteta što je Vladi RH trebalo više od mjesec dana da nam se obrati i odgovori na naše zahtjeve za javnom raspravom o problematici vladavine prava u Hrvatskoj. S druge strane, opsežnost, a povrh svega javno objavljivanje Vladinog Izvješća o ispunjavanju obveza iz Poglavlja 23. ‐ Pravosuđe i temeljna prava, od 12. svibnja 2011. ukazuje na pozitivan pomak u Vladinom prihvaćanju standarda javnog izvješćivanja o ključnim reformskim pitanjima koja nas se svih tiču. Stoga očekujemo od Vlade RH da na isti način objavi i izvješća koja se tiču ispunjavanja obveza u ostalim pregovaračkim poglavljima. Naime, jedino na takav način, koristeći argumente i opipljive dokaze s obje strane, možemo meritorno raspravljati o pitanjima o kojima nemamo jednako mišljenje te osigurati informirano sudjelovanje građana/ki u ukupnom procesu političkog odlučivanja o pristupanju RH EU.

Cijeli izvještaj možete preuzeti ovdje:

> Zajedničko mišljenje hrvatskih organizacija civilnog društva o napretku u spremnosti Republike Hrvatske za zatvaranje pregovora o poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna pravaZagreb, 24. svibnja 2011.

> Joint Opinion of Croatian Civil Society Organizations on the Progress regarding the Readiness of the Republic of Croatia to Close Negotiations in Chapter 23 - Judiciary and Fundamental Rights, Zagreb, May 10, 2011


Zajedničko mišljenje hrvatskih organizacija civilnoga društva o spremnosti Republike Hrvatske na zatvaranje pregovora u 23. poglavlju - Pravosuđe i temeljna ljudska prava  (veljača 2011.)

Izvještaj - Zajedničko mišljenje hrvatskih organizacija civilnoga društva o spremnosti Republike Hrvatske na zatvaranje pregovora u 23. poglavlju - Pravosuđe i temeljna ljudska prava - predstavlja zajednička nastojanja skupine organizacija civilnog društva s dugogodišnjem iskustvom na području zaštite i promicanja ljudskih prava. 

Na izradi Izvještaja sudjelovale/i su:

B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipirana, ZINH - Zbor istraživačkih novinara Hrvatske, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, CESI - Centar edukaciju, savjetovanje i istraživanje, CMS - Centar za mirovne studije, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, GOLJP - Građanski odbor za ljudska prava, GONG, Zelena akcija, Pravo na grad, Centar za LGBT ravnopravnost, KLJP - Kuća ljudskih prava, SDF - Srpski demokratski forum i Transparency International Hrvatska.

Želja nam je građanima i građankama omogućiti pristup relevantnim informacijama prije raspisivanja referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, kako bi mogli donijeti informirane odluke na temelju vlastitih zaključaka o hrvatskom poštivanju europskih, ali još bitnije, vlastitih standarda vezanih za vladavinu prava i razinu zaštite ljudskih prava

Dodatno, Europskoj komisiji želimo pružiti neovisne informacije i opažanja, prije objavljivanja Komisijinog Izvješća o napretku za Hrvatsku u ožujku 2011. godine, o pitanjima kojima se, prema našem mišljenju, hrvatske vlasti do sada nisu na adekvatan način bavile.

Cijeli izvještaj možete preuzeti ovdje:

> Zajedničko mišljenje hrvatskih organizacija civilnoga društva o spremnosti Republike Hrvatske na zatvaranje pregovora u 23. poglavlju - Pravosuđe i temeljna ljudska prava, Zagreb, 16. veljače 2011.

> Joint Opinion of the Croatian civil society organisations on the readiness of the Republic of Croatia for the closing of negotiations in Chapter 23 - Judiciary and Fundamental Rights, Zagreb, February 16, 2011

 

Za sve dodatne informacije o Platformi 112  molimo obratite se Milani Romić, Kuća ljudskih prava, milana.romic@gmail.com091 337 7742 ili Marini Škrabalo, 091 585 6830 te posjetite stranicu http://kucaljudskihprava.hr Stojimo vam na raspolaganju i za kontakte s organizacijama članicama Platforme ukoliko ste zainteresirani za dodatne izjave i pojašnjenja.


Iz medija:

Press-clipping Platforme 112

> press-clipping Platforme 112 - 1.2 do 31.7.

 

Ostale vijesti:

> Platforma 112: Radimir Čačić treba dati ostavku (29. 6. 2012.)

> Koridor pravde na zagrebačkim ulicama (10. 12. 2012.)

> Okrenimo se prošlosti! (9. 12. 2012.)

> Kako do minimalnog praga (29. 10. 2012.)

> Dan kada je Šeks porumenio (29. 10. 2012.)

> Beskompromisno zaštititi ljudska prava (29. 10. 2012.)

> 17 tisuća ljudi bez prava glasa (24. 10. 2012.)

> Zabranjeno za civilno društvo (11. 10. 2012.)

> U očekivanju drugačijeg Sabora (19. 9. 2012.)

> Registar pasa, ali ne i donatora političkih kampanja (18. 9. 2012.)

 

Za daljne pretraživanje vijesti i informacija vezanih uz Platformu 112 posjetite:

> GONG: Platforma 112 - za Hrvatsku vladavine prava

> FACEBOOK: Platforma 112 - za Hrvatsku vladavine prava

> H-ALTER

Izvještaj o otvorenim pitanjima vezanim uz

nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnju mira

u trenutku pristupanja RH EU

Događanja

Arhiva

 • Izvjestaji-banner
 • Platforma112
 • 1000zastoeu
 • Pravna_pomoc
 • Centri_znanja_logo

  Kuća ljudskih prava Zagreb djeluje kao Centar znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava.

 • Hrhn-logo

  Kuća ljudskih prava Zagreb članica je
  Human Rights House Network

Zaklada_logo

Kuća ljudskih prava Zagreb je korisnica podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za Razvojnu suradnju u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.