Sudjelujte u istraživanju: Pristup financiranju za organizacije civilnog društva

Kuća ljudskih prava Zagreb provodi istraživanje pod nazivom Pristup financiranju za organizacije civilnog društva. Cilj istraživanja je ispitati s kojim se problemima suočavaju organizacije civilnog društva u Hrvatskoj u pristupu financijskim sredstvima iz državnog proračuna, fondova Europske unije i Programa Europske unije. 

Svrha ovog istraživanja je ukazati na sustavne probleme u financiranju s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva prilikom prijave i provedbe projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, ESI fondova i Programa Europske unije. Zbirni rezultati istraživanja objavit će se u istraživačkom izvještaju i bit će javno dostupni, a koristit će se za zagovaranje financiranja programa i projekata udruga kroz kohezijsku politiku i nacionalne javne politike. 

Istraživanje se provodi u dvije faze. U prvoj fazi se prikupljaju podaci kroz kratki anketni upitnik u trajanju od 10 minuta. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u istraživanju molimo da do 22. srpnja 2020. ispunite anketni upitnik koji je dostupan na sljedećoj poveznici

U drugoj fazi istraživanja provodi se dubinska analiza problema financiranja organizacija civilnog društva kroz strukturirani intervju. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u drugoj fazi istraživanja, molimo da nam se javite na research@kucaljudskihprava.hr