SPLIT: POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’ Gradske strategije i ljudska prava

Kuća ljudskih prava Zagreb, Europska antirasistička mreža i Inicijativa mladih za ljudska prava pozivaju predstavnike/ce udruga civilnog društva, aktiviste/ice, studente/ice, članove/ice savjeta mladih i ostale zainteresirane građane/ke Grada Splita i okolice da nam se pridruže na radionici ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’.

Radionica će se održati u četvrtak, 29. studenoga u Info zoni, Jerina 1, Split u vremenu od 15:00 do 18:00 sati.

Sudionici/e radionice imat će priliku saznati više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava kao i metodama i tehnikama zagovaranja te će im se pružiti mogućnost da zajedno i u suradnji s gradskim tijelima doprinose stvaranju lokalne strategije za suzbijanje diskriminacije i zaštiti i promociji ljudskih prava u svom gradu.

Kako biste se prijavili za sudjelovanje potrebno je ispuniti prijavnicu koja se nalazi na ovom linku.

Radionica se provodi u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije’, a čiji je cilj unapređenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini kroz suradnju organizacija civilnog društva i gradskih uprava te razvoj strategija za promociju tolerancije i uključivosti.