SKOCKANO: Objavljena je mrežna stranica!

U sklopu projekta „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“ izrađena je web stranica skockano.goo.hr. Na mrežnoj stranici „SKOCKANO“ možete pronaći informacije o Sustavu osiguranja kvalitete neformalnih obrazovnih programa te upoznati prvu generaciju organizacija koje nose oznaku našeg Sustava. 

Sustav osiguranja kvalitete osmišljen je s ciljem podrške organizacijama civilnog društva u povećanju kvalitete njihovih obrazovnih programa. Pomoću našeg Sustava doprinosimo i regulaciji u sektoru uvođenjem standarda kvalitete u radu sa zajednicama i korisnicima. Izrada sustava trajala je nešto više od 6 mjeseci. Na njemu je radila skupina sastavljena od svih projektnih partnera te tri vanjska stručnjaka/inje. Kroz nekoliko konzultacija,uključene su bile i organizacije civilnog društva te dodatni stručnjaci. Sustav je prošao pilot fazu s uključenih 9 organizacija i šest evaluatora/ica.

Na skockano.goo.hr možete pronaći daljnje informacije o samome Sustavu, ciljevima i načelima te detalje o standardima i kriterijima. Stranicu ćemo dopunjavati i e-modulima koji služe kao podrška organizacijama u učenju i unapređenju njihovih obrazovnih programa. Uz to, na stranici ćemo i objavljivati pozive za organizacije da se prijave za proces dodjele oznake kvalitete. 

Želimo da svi zainteresirani, organizacije civilnog društva, škole, učenici, mladi, institucije, roditelji, jedinice lokalne samouprave i drugi, koriste ovu stranicu kao izvor informacija o samom pristupu vrednovanju ali i da stranica služi kao platforma za upoznavanje s udrugama i njihovim programima neformalnog obrazovanja.

Namjera nam je da „SKOCKANO – Sustav osiguranja kvalitete“ doprinese kvaliteti i prepoznatljivosti neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva u njihovim zajednicama. Vjerujemo da će posljedica Sustava biti i povećana razina povjerenja u rad organizacija civilnog društva, ali i ojačana suradnja civilnog sektora sa zajednicom, obrazovnim sustavom i drugim akterima.

 

Sustav i web stranica su razvijeni u okviru projekta „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju koji je podržan s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Nositelj projekta je Centar za mirovne studije, a partneri su Forum za slobodu odgoja, Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative, Poreč, GOOD inicijativa i Phronesis SA iz Norveške.