Radionica: Kako koristiti međunarodne standarde za zaštitu ljudskih prava?

U sklopu projekta NOVI POČETAK  Kuća ljudskih prava Zagreb organizirala je radionicu na temu korištenja međunarodnih standarda za zaštitu ljudskih prava koju je vodila dr. sc. Ivana Radačić. Na radionici su sudionici na interaktivan način upoznali međunarodni sustav zaštite ljudskih prava. Objasnio im se sustav utemeljen na konvencijama, odnosno rad odbora koji nadziru implementaciju konvencija, kao i sustav utemeljen na Povelji UN-a, odnosno rad tzv. specijalnih procedura, s naglaskom na rad Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena i djevojčica, čija potpredsjednica je predavačica. Također predavačica je predstavila i  proceduru Europskog suda za ljudska prava, a sve s ciljem da osnažimo sudionike da koriste ove mehanizme.

Materijali s radionice i kurikulum dostupni su na poveznicama niže:

Sustav Vijeća Europe

Sustav zaštite ludskih prava UN_a

Uvod u međunarodna ljudska prava

Kurikulum radionica 23.03.2023.

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Sadržaj edukativnih materijala isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda