Radionica: Implementacija presuda ESLJP i pisanje Rule 9 podnesaka

Održana je radionica „Implementacija presuda ESLJP i pisanje Rule 9 podnesaka” na kojoj su se sudionici upoznali s mehanizmom implementacije presuda Europskog suda za ljudska prava, a osobito s naglaskom na važnost praćenja implementacije iz perspektive OCD-a. Kroz primjer slučaja sudionici su naučili kako pratiti implementaciju presuda, kako sastaviti i podnijeti podnesak (Rule 9.2.) Odboru ministara Vijeća Europe, na što obratiti pozornost tijekom pisanja i sl. Predavačica Tea Dabić sudjelovala je u radu European Implementation Network (EIN) kao predstavnica KLJP te je sudjelovala u pisanju nekoliko takvih podnesaka tako da je sudionicima podijelila svoja iskustva iz prakse te upozorila na što je važno obratiti pažnju prilikom pisanja takvih podnesaka. Također, sudionicima smo prezentirali mogućnosti podrške u pisanju i podnošenju Rule 9.2. podneska Vijeću Europe koje im može pružiti KLJP i EIN.

Ova aktivnost provedena je u sklopu projekta NOVI POČETAK, a ima za cilj usvojiti znanja i razviti vještine pravnika/ica zaposlenih u OCD-ima kako bi ih se dodatno kapacitiralo i osnažilo za korištenje prava ljudskih prava u svome poslu.

Materijali s radionice i kurikulum dostupni su na poveznicama niže:

Implementacija presuda ESLJP i pisanje Rule 9 podnesaka

Kurikulum radionica_Implementacija presuda

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Sadržaj edukativnih materijala isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.