Put prema zajedničkoj promjeni – edukacije i inspirativne ideje predstavnika Platforme za razvoj školskog volontiranja

 

U proteklom tjednu, predstavnici Platforme su imali priliku sudjelovati na dva izvanredna sastanka. Treći po redu sastanak Platforme za razvoj školskog volontiranja održan je 29. kolovoza 2023. godine u prostorijama Srednje škole “Ivana Trnskoga” u Hrvatskoj Kostajnici, dok je četvrti sastanak održan 31. kolovoza 2023. godine u Srednjoj školi Glina.

Sastanci su okupili predstavnike škola s područja Sisačko-moslavačke županije koji su imali priliku proći kroz inspirativnu edukaciju na temu “Solidarnost i društvena pravednost u volonterskim aktivnostima učenika.” Edukaciju je vodila programska asistentica Sara Sinčić iz Kuće ljudskih prava Zagreb, našeg projektnog partnera.

Predstavnice Agencije lokalne demokracije Sisak, kao nositeljice projekta i koordinatorice Platforme, podržale su sudionice u razradi volonterskih akcija koje su usmjerene na teme socijalne pravde, jednakosti i uključivanja ranjivih skupina.

Norveški partner, Vedat Sevincer iz Norsensus Mediforuma pridružio se sastanku online putem te podijelio sa sudionicima primjere dobre prakse suradnje između škola, nevladinih organizacija i vlasti u promicanju kulture povjerenja i razvoju volontiranja kao važnog elementa kurikuluma.

Nakon inspirirajućih informacija o načinima povezivanja udruga i škola u provođenju volonterskih aktivnosti u Norveškoj, sastanak je nastavljen u produktivnom ozračju. Prethodno izrađene ideje su oblikovane u prijedloge nastavnih planova kojima je cilj pokazati kako se mogu osmisliti praktični sadržaji za izvannastavne aktivnosti u volonterskim klubovima i praktično poučavanje u okvirima građanskog odgoja. Nastavni planovi i dobra praksa rada školskih volonterskih kluba biti će dio Priručnika koji je u pripremi.

Kako bi saznali kakve su ideje naši odgojno-obrazovni djelatnici osmislili kroz rad sa učenicima pratite stranicu ALD Siska jer ćemo objavljivati napretke škola u provođenju volonterskih akcija kao dio rada školskih volonterskih klubova.

Platformu za razvoj školskog volontiranja uz partnerske organizacije civilnog društva, trenutno čini osam škola: Strukovna škola Sisak, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Srednja škola „Ivana Trnskoga“ iz Hrvatske Kostajnice, Srednja škola Glina, OŠ Viktorovac iz Siska, Srednja škola Viktorovac iz Siska, OŠ Mate Lovraka iz Petrinje i OŠ Zorke Sever iz Popovače.

Projekt Platforma za razvoj školskog volontiranja provodi Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu sa Strukovnom školom SisakKućom ljudskih prava Zagreb i Norsensus Mediaforumom. Podržan je sa 87.870,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak.

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.