Prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim bolnicama prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Ova brošura izrađena je u  sklopu projekta Udruge Svitanje koji je financiran od strane Ministarstva zdravlja „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“.
Cilj brošure je upoznavanje osoba s psihičkom bolesti  o  vlastitim  pravima – od prijema do otpusta s bolničkog psihijatrijskog  liječenja, a prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Informacije u brošuri  mogu  biti korisne i za  stručnjake prilikom informiranja osobe u psihijatrijskim bolnicama o njihovim pravima.