Govor mržnje i neprihvatljiv govor: vodič za političare/ke

Ovaj Vodič nudi odgovore na pitanja vezana uz pojavnost govora mržnje: što je govor mržnje,
zašto je važno suzbijati ga, koje su njegove posljedice i kako je moguće djelovati kako bi ga se
uspješno suzbilo ili barem svelo na najmanju moguću mjeru pojavnosti. Također, Vodič tematizira
nepostojanje ujedinjene i jedinstvene definicije govora mržnje te daje pregled zakonodavstva i
programskih dokumenata koji se odnose na govor mržnje u različitim kontekstima i različitim
pojavnostima, i to na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.
Vodič je prvenstveno namijenjen političarima/kama, ali i svim drugim osobama koje djeluju u
javnom prostoru. Vodič pritom ne predstavlja algoritam koji političari/ke mogu primijeniti u
slučaju eskalacije govora mržnje, već nudi sredstva koja se mogu primijeniti kako bi se efektivno
prepoznao onaj oblik govora koji je štetan za demokratsko društvo. Dodatno, ponuđeni su
primjeri te mogućnosti za djelovanje u takvim situacijama, ukazano je na posljedice takvog
djelovanja ili izostanka djelovanja, a ponuđene su i konkretne preporuke za djelovanje.