Prisilno zadržavanje i prisilna hospitalizacija osoba smještenih u psihijatrijske ustanove s aspekta ljudskih prava

Istraživanje na temu prisilne hospitalizacije osoba smještenih u psihijatrijske ustanove s aspekta ljudskih prava analizira zakonodavni okvir prisilnog zadržavanja, prisilnog smještaja i upotreba mjera prisile. Također, analiza sadrži međunarodno uspotavljene standarde koji trebaju biti poštivani u slučajevima prisilne hospitalizacije te se daje prikaz sudske i ustavnosudske prakse u predmetima prisilnog zadržavanja, prisilnog smještaja i mjera prisile, kao i preporuka za unapređenje sustava.

Vodeći računa kako je prisilna hospitalizacija jedan od oblika ograničavanja osobne slobode i privatnosti, nužno je postaviti temelje dobrog zakonodavnog okvira, ali i njegove pravilne implementacije kako bi se sprječile moguće zlouporabe prava osoba s duševnim smetnjama. Stoga, u cilju ostvarenja sveobuhvatne i odgovarajuće zaštite prava osoba s duševnim smetnjama neophodno je primjenjivati odgovarajuće medicinske postupke, pravilno i bez odlaganja informirati pacijente o pravima koja imaju, koristiti sredstava za prisilu samo kada je to nužno potrebno kako bi se zaštitila njihova dobrobit te redovito provoditi edukacije osoba koje se bave zaštitom prava i unaprjeđenjem zdravlja osoba s duševnim smetnjama. Stoga, ovaj izvještaj ima za cilj istražiti u kojoj mjeri su poštivana ljudska prava u slučajevima prisilnog zadržavanja i prisilne hospitalizacije.