PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava

Javne politike za zaštitu socijalnih i ekonomskih prava u Hrvatskoj su nedovoljno dobro razvijene i neadekvatno se provode, rezultirajući time da su prava brojnih društvenih skupina nedovoljno zaštićena u praksi, a nejednakosti velike. Izgledno je da će pandemija COVID-19 produbiti socioekonomske nejednakosti, posebice u području rada, obrazovanja, i stanovanja. 

U području stambenih prava, Hrvatska značajno zaostaje za drugim državama EU po pitanju regulacije stambenih odnosa i prava, što pokazuju podaci Eurostata. Nadalje, iako je kvalitetan sustav obrazovanja na europskoj razini prepoznat kao prioritet nizom strateških dokumenata, Hrvatska je prema podacima Eurostata pri dnu liste država članica EU po ulaganju u obrazovanje. U području rada i zapošljavanja godinama svjedočimo fleksibilizaciji radnih odnosa, dominaciji prekarnih oblika rada, nezaposlenosti i nedovoljnoj zaštiti radničkih prava. Na primjer, prema rezultatima preliminarnog upitnika kojeg je BRID proveo u sektoru njege, dio radnica u sektoru smatra kako zaštitna oprema koju su osigurali poslodavci nije dovoljna za garantiranje njihove sigurnosti u uvjetima pandemije dok je tek 6% radnica u ovom sektoru u RH sindikalizirano, što ukazuje na otežano uključivanje u procese kreiranja javnih politika i zaštitu vlastitih prava.

Uz to, civilno je društvo nedovoljno uključeno u praćenje ovih politika i ima male kapacitete, a suradnja udruga i drugih važnih aktera poput sindikata, znanstvenika i drugih vrlo ograničena.

Kroz projekt „PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava“, Centar za mirovne studije, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Institut za političku ekologiju, Kuća ljudskih prava Zagreb i Pravo na grad će: 

  • uspostaviti sustav praćenja socio-ekonomskih nejednakosti i zagovaranja ostvarenja ekonomskih te socijalnih prava kroz jačanje suradnje i kapaciteta civilnog društva i međusektorske suradnje; 
  • razviti prijedloge politika obrazovanja, stanovanja i rada utemeljenih na međunarodnim standardima ekonomskih i socijalnih prava i 
  • doprinijeti formalnom i neformalnom obrazovanju o ekonomskim i socijalnim pravima kroz izradu kurikuluma i materijala za provedbu ekonomske dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja te provedbu klastera Održivi razvoj i ekonomska pravda na Mirovnim studijima 

Smatramo da jačanjem kapaciteta i suradnje civilnog društva, kontinuiranim pritiskom na donositelje odluka, ali i proaktivnim razvojem prijedloga javnih politika u suradnji s ranjivim skupinama, građanima i stručnjacima možemo uvelike doprinijeti tome da se razina zaštite i promocije socijalnih prava znatno poboljša. Dodatno, kako je obrazovanje jedan od preduvjeta za veću aktivnost građana u zaštiti vlastitih prava, bavit ćemo se i osnaživanjem građana kroz neformalno obrazovanje i osnaživanje nastavnika za promociju socijalnih i ekonomskih prava u formalnom obrazovnom sustavu.

Nositelj projekta: Centar za mirovne studije 

Partneri: 

  • Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju
  • Institut za političku ekologiju
  • Kuća ljudskih prava Zagreb
  • Pravo na grad 

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2021. – 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 165.748,43 € od čega je 149.173,58 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.