Poziv za sudjelovanje u istraživanju o izazovima u financiranju i vrednovanju neformalnih obrazovnih programa

Kuća ljudskih prava Zagreb provodi istraživanje o financiranju i vrednovanju neformalnih obrazovnih programa koje provode organizacije civilnog društva, u sklopu projekta SKOCKANO, kojim se želi povećati utjecaj organizacija civilnog društva u području neformalnog obrazovanja i produbiti sektorsku i međusektorsku suradnju u tom području.

Ovim putem pozivamo organizacije civilnog društva da nam se pridruže u istraživanju kako bi mogli identificirati glavne jakosti i slabosti organizacija civilnog društva u pristupu financiranja za provođenje neformalnog obrazovanja, kao i glavne slabosti i jakosti postojećeg sustava financiranja organizacija civilnog društva koje provode neformalne obrazovne programe. Istraživanju se možete pridružiti ispunjavanjem upitnika i/ili sudjelovanjem u fokus grupama.

Na temelju rezultata ovog istraživanja izradit ćemo smjernice za poboljšanje financiranja i vrednovanja organizacija civilnog društva koje se bave neformalnih obrazovnih programaima. Smjernice su namjenjene i bit će predstavljene donatorima, donositeljima odluka i svima koji sudjeluju u procesu vrednovanja neformalnih obrazovnih programa. Upitnik je anoniman, a za njegovo popunjavanje potrebno je 10-15 minuta.

Upitniku možete pristupiti ovdje: https://www.surveymonkey.com/r/6JTSHM7

Upitnik je izrađen u sklopu projekta SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva kostruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju, koji je podržan s 199.000,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog upitnika isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.