Ova programska cjelina doprinosi osiguranju progresivne realizacije te iznalaženja najboljeg načina primjene mjera u osiguranju zaštite, poštivanja i ispunjenja ekonomskih i socijalnih ljudskih prava.

Tematska područja obuhvaćena ovim programom su: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pravo na obrazovanje, građanski odgoj i obrazovanje, adekvatni životni standard, pravo na zdravlje, prava osoba starije životne dobi, ratifikacija (Europske socijalne povelje-revidirane) i ispunjavanje međunarodnih obveza u području socioekonomskih prava.

Informacije o ljudskim pravima za građane:

Kuća ljudskih prava Zagreb ne pruža besplatnu pravnu pomoć te nismo u mogućnosti davati pravne savjete ni pokretati sudskih/građanskih/kaznenih postupaka po upitima građana. Međutim, možemo građane/ke na nadležna tijela i na ovlaštene udruge i pravne klinike za pružanja primarne pravne pomoći, popis kojih možete pronaći na ovoj poveznici.