Podrška akcijama solidarnosti u zajednici: poziv na edukaciju

Pozivamo osobe zainteresirane za društveni angažman i doprinos pozitivnim promjenama usmjerenim na jačanje solidarnosti i zaštiti ljudskih prava na sudjelovanje u edukativnim aktivnostima koje organiziraju Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za mirovne studije, B.a.b.e. – Budi aktivna, budi emancipiran i GONG u sklopu projekta „Edukacija za građane-građani za društveni razvoj i solidarnost“. Planirane jednodnevne edukacije održat će se u Vukovaru, Zagrebu, Sisku, Zadru i Šibeniku, a okupit će osobe zainteresirane za društveni angažman, solidarnost i socijalnu uključenost, izjednačavanje mogućnosti te zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije s područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Zadarske županije te Grada Zagreba. Molimo sve zainteresirane da se prijave na adresu prijave@kucaljudskihprava.hr  do 04. travnja 2016. godine.

Edukacije će se održati (točni datumi i lokacije edukacija će biti naknadno potvrđeni):

  • u Vukovaru 8. travnja 2016.
  • u Zagrebu 15. travnja 2016.
  • u Sisku 21. travnja 2016.
  • u Zadru 28. travnja 2016.
  • u Šibeniku 29. travnja 2016.

Uz jednodnevnu edukaciju od kojih će svaka okupiti oko 25 osoba, za inicijative solidarnosti kojima to bude potrebno bit će osigurana dodatna organizacijska i mentorska podrška za djelovanje te dodatni petodnevni susret međusobne podrške i razmjene tijekom rujna u Zadru.

Kriteriji za odabir:

  • U edukaciju će biti uključene osobe zainteresirane za društveni angažman i akcije solidarnosti, kao i o pitanju zaštite ljudskih prava s područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Zadarske županije te Grada Zagreba.
  • Prednost imaju organizacije ili inicijative koje su već započele aktivnosti ili prepoznale društveni problem čijem rješenju žele doprinijeti.
  • Pri odabiru će se voditi računa o zastupljenosti različitih tipova akcija i zaštiti prava različitih skupina (osobe s invaliditetom, nacionalne i vjerske manjine, LGBT osobe, izbjeglice i stranci, djeca i mladi) te će biti uključene organizacije iz različitih dijelova Hrvatske (osobito iz manjih i prometno slabije povezanih zajednica)