Otvorene prijave za program edukacije „Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava“

Kuća ljudskih prava Zagreb poziva zainteresirane studente/ice završnih godina studija da se prijave na program edukacije „Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava“.

Svrha ovog programa je potaknuti studente na uključivanje u procese zagovaranja društvene pravde temeljene na standardima ljudskih prava. Koristeći metode neformalnog obrazovanja o ljudskim pravima, program je usmjeren na aktivno rješavanje problema s fokusom na razmjenu znanja i vještina u zagovaranju ljudskih prava. Iz tog razloga, premda program pruža uvid u nužnu teorijsku podlogu, fokus je stavljen na praktične aktivnosti pomaganja sudionicima/sudionicama programa u osmišljavanju i provedbi zagovaračkog plana o pitanju ljudskih prava od njihova interesa, a s ciljem pridonošenja promicanju ljudskih prava, tolerancije, kulture dijaloga i građanske odgovornosti.

Osim zagovaračkih, sudionici/e će biti uključeni i u istraživačke aktivnosti te aktivnosti praćenja ljudskih prava u RH, kao i u pisanje članaka za blog Kuće ljudskih prava Zagreb “Samizdat” uz mentorsku podršku predavačica i voditeljica programa.

Također, kako bi se izgradilo bolje razumijevanje uloga, djelokruga rada i aktivnosti nacionalnih mehanizama za zaštitu i promicanje ljudskih prava u RH, u program edukacije su uključene i posjete nacionalnim institucijama za ljudska prava. Program ujedno podrazumijeva i posjete pojedinim institucijama s važnom međunarodnom ulogom, a s ciljem sveobuhvatnijeg uvida u uloge država u međunarodnim forumima za ljudska prava.

Očekivani početak programa je 29. studenog 2018. godine.

Okvirni program predavanja i radionica

  1. Predavanje “Uvod u ljudska prava” (90 min), predavač Ivan Novosel, Kuća ljudskih prava Zagreb – 29. studenog 2018. godine
  2. Uvodna radionica “Istraživačke i zagovaračke metode” (2x90min), predavačice Sara Sharifi i Ivana Vejić, Kuća ljudskih prava Zagreb
  3. Radionice “Take action” (6x90min)
  4. Organizirane posjete nacionalnim institucijama za ljudska prava
  5. Organizirane posjete Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu
  6. Sudjelovanje u izradi tematskog izvještaja Kuće ljudskih prava Zagreb o braniteljima ljudskih prava
  7. Pisanje autorskih članaka za blog Kuće ljudskih prava Zagreb “Samizdat”

Detaljan program odredit će se u dogovoru sa sudionicima/cama te će svi sudionici/e biti naknadno obaviješteni, a raspored će biti objavljen i na mrežnoj stranici Kuće ljudskih prava Zagreb. Po završetku programa sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na treningu, a zainteresiranim studentima/cama bit će ponuđena mogućnost uključivanja u internship program Kuće ljudskih prava Zagreb.

Prijaviti se možete do 20.11. slanjem životopisa i pisma motivacije na adresu elektroničke pošte: prijave@kucaljudskihprava.hr. Planirano je sudjelovanje 15 studenata/ica u programu, a svi/e prijavljeni/e bit će obaviješteni/e o rezultatima 25.11.2018.

Ovaj projekt djelomično financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke izraženi u ovoj publikaciji su isključiva odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražavaju nužno stavove State Departmenta.