Održan petodnevni trening u Zadru

Na petodnevnom treningu u Zadru u sklopu IPA projekta „Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost“, sa učiteljicama, nastavnicama i stručnjacima koji provode formalne i neformalne odgojno obrazovne programe, predstavnicama i predstavnicima civilnog društva, neformalnih inicijativa i aktivista, te medija, raspravljali smo o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, političkoj i medijskoj pismenosti, aktivnom građanstvu, a u svrhu osnaživanja lokalnih zajednica i provođenja akcija solidarnosti u zajednici. Projekt se provodi uz financijsku potporu EU i UZVRH-a. Hvala svim sudionicima i partnerima! BaBe – Budi aktivna. Budi emancipiran. GONG Centar za mirovne studije

Materijale sa edukacija prema temama možete preuzeti ovdje:

Ljudska prava

Rodna ravnopravnost

Medijska pismenost

Aktivno građanstvo

Participativna demokracija