Održan 1. sastanak predstavnika tima Platforme za razvoj školskog volontiranja

Dana 21. travnja 2023. u prostoru knjižnice Strukovne škole Sisak održan je prvi sastanak tima Platforme za razvoj školskog volontiranja Sisačko-moslavačke županije, a na kojem je uz projektne partnere Agenciju lokalne demokracije Sisak, Kuću ljudskih prava Zagreb i Strukovnu školu Sisak sudjelovale škole: Srednja škola Glina, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, OŠ Mate Lovraka Petrinja, OŠ Zorke Sever Popovača.

Za dobru suradnju tima Platforme za razvoj školskog volontiranja vrlo su važni susreti koji omogućuju umrežavanje dionika, razmjena iskustva i dobrih praksi. Tijekom projekta planirana je provedba 5 sastanaka predstavnika Platforme koji će kroz suradnju sa projektnim timom raditi na osmišljavanju i provedbi volonterskih akcija kojima je tema socijalna pravda, jednakost i uključivanje ranjivih skupina te zagovaranju boljih uvjeta za razvoj školskog volontiranja.

Na sastanku su predstavljeni rezultati istraživanja dobiveni kroz metodu fokus grupa. Istraživanje su provodile Tina Đaković i Sara Sinćić iz Kuće ljudskih prava Zagreb, a provodilo se u 6 škola sa učenicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima koji sudjeluju u radu Platforme: Strukovnom školom Sisak (partneru), OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Srednjom školom Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica, Srednjom školom Glina, Osnovnom školom Viktorovac te Srednjom školom Viktorovac. Cilj istraživanja bio je analizirati stanje i potrebe učenika/ica i odgojno obrazovnih radnika osnovnih i srednjih škola u SMŽ kako bi se osmislili i proveli praktični sadržaji u školama vezani za sudioničku demokraciju, aktivno građanstvo, socijalnu pravdu i društveno uključivanje ranjivih skupina.

Nakon predstavljanja rezultata održano je kratko predavanje o pojmu socijalne pravde te su dane smjernice o osmišljavanju volonterskih akcija u školama na teme socijalne pravde, a koje će škole provesti u dogovoru i u suradnji s učenicima kao dio aktivnosti svojih školskih volonterskih klubova.

Sljedeći sastanak dogovoren je za početak srpnja 2023. godine kada će primjere dobre prakse rada školskih volontera u Norveškoj predstaviti projektni partner Norsensus Mediaforum.

Projekt „Platforma za razvoj školskog volontiranja“ podržan je sa 87.870,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.