Objavljen je tematski izvještaj “Branitelji/ice ljudskih prava u Hrvatskoj: izazovi i prepreke”

Kuća ljudskih prava Zagreb napisala je i objavila tematski izvještaja “Branitelji/ice ljudskih prava u Hrvatskoj – prepreke i izazovi”. Izvještaj se nastavlja na istraživanje Kuće ljudskih prava Zagreb iz 2018. godine te se osvrće na probleme i izazove za rad branitelji/ce ljudskih prava u Hrvatskoj u razdoblju od 2019. do danas.

Izvještaj objedinjuje iskustva organizacija koje štite prava izbjeglica, ženska prava, prava LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina,  kao i organizacija koje se bave zaštitom okoliša, pružanjem besplatne pravne pomoći i tranzicijskom pravdom. 

Ovaj izvještaj pokazuje da u protekle četiri godine nije došlo do poboljšanja te da je velika većina problema s kojima su se branitelji ljudskih prava i organizacije civilnog društva suočavali ostala ista, s izuzetkom područja sudjelovanja u procesima donošenja odluka u kojem je došlo do urušavanja ranije dostignutih standarda u području prava na javnu participaciju. Uklapa se to u generalni trend stagnacije u gotovo svim područjima ljudskih prava u Hrvatskoj koje Kuća ljudskih prava Zagreb već godina bilježi u svojim godišnjim izvješćima.  

Cijeli izvještaj možete pričitati ovdje.