Organizacijska struktura Kuće ljudskih prava Zagreb

Skupština Kuće ljudskih prava  je najviše tijelo odlučivanja Kuće ljudskih prava, koju sačinjavaju po dvije delegatkinje  koje imenuje svaka organizacija članica Kuće ljudskih prava.

Programski savjet je upravno tijelo nadležno za izvršenje odluka skupštine, koje nadgleda rad Programskog direktora i Ureda Kuće ljudskih prava.

Programski direktor je izvršno i upravno tijelo Kuće ljudskih prava koje bira i imenuje Programski savjet.

Ured Kuće ljudskih prava podijeljen je u dvije cjeline: administracija i financije i programi.

Skupština
Programski savjet
Programski Direktor
Ured Kuće ljudskih prava
Administracija i financije Programi