Najava za edukaciju na temu zaštite medijskih sloboda i defamacije za odvjetnike/ice, druge pravne stručnjake/inje i novinare/ke

Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Hrvatskoj organizira dvije edukacije na temu medijskih sloboda i defamacije s ciljem jačanja kapaciteta odvjetnika/ica i drugih pravnih stručnjaka te novinara/ki u razumijevanju ravnoteže između dva prava, prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost (zaštita časti i ugleda). 

Opterećenje medija sudskim postupcima, učestalim tužbama protiv novinara i urednika za klevetu, uvredu i sramoćenje, predstavlja ozbiljan i opasan mehanizam koji ugrožava medijske slobode. Europski sud za ljudska prava je u nekoliko presuda (Stojanović i drugi protiv Hrvatske) identificirao slučajeve u kojima su domaći sudovi pogrešno okarakterizirali sadržaj kao uvredljiv i izvan prihvatljive granice slobode govora.

S ciljem podizanja kapaciteta u pružanju pravne argumentacije u području slobode izražavanja, i u svrhu smanjenja broja potencijalnih novih predmeta koji završavaju pred Ustavnim sudom ili Europskim sudom za ljudska prava, Kuća ljudskih prava Zagreb poziva pravnike/ice i druge pravne stručnjake te novinare/ke na dvije poludnevne edukacije.  

Prva edukacija održat će se 17.03.2022. godine u prostorija Hrvatskog novinarskog društva, u trajanju od 10 do 14 sati. Edukaciju će pripemiti i voditi odvjetnice Vesna Alaburić i Vanja Jurić. Programu možete pristupiti ovdje

Druga edukacija održat će se 18.03.2022. godine u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva, od 10 do 14 sati, ali i u online obliku za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati. Edukaciju pripremaju i vode odvjetnice Vesna Alaburić i Vanja Jurić. Programu možete pristupiti ovdje

Molimo vas da se prijavite najkasnije do 14. ožujka 2022. godine bilo prijavom na poveznici ili na mail: tea.dabic@kucaljudskihprava.hr.