Najava: Godišnja konferencija o ljudskim pravima

Kuća ljudskih prava Zagreb organizira  Godišnju konferenciju o ljudskim pravima: pregled stanja u 2018. godini, koja će se održati 26. ožujka 2019. u Novinarskom domu s početkom u 10:00 sati.  U dvjema panel raspravama konferencije raspravit će se stanje ljudskih prava te najveći problemi i izazovi koji su obilježili 2018. godinu u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Podloga za raspravu u prvom dijelu konferencije bit će godišnji izvještaj «Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja u 2018. godini» koji donosi pregled najvažnijih problema, izazova i otvorenih pitanja koji su u prošloj godini negativno utjecali na zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj. O situaciji u području socioekonomskih prava, pravosuđu, pravima izbjeglica i tražitelja azila, medijskim slobodama te seksualnim i reproduktivnim pravima, govorit će Ana Vračar (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), Luka Mitrović (Hrvatsko novinarsko društvo), Sara Kekuš (Centar za mirovne studije), Tea Dabić (Kuća ljudskih prava Zagreb) i Sanja Cesar (CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje).

U drugom dijelu konferencije raspravljat će se o ljudskim pravima i vladavini prava u Europskoj uniji. O negativnim posljedicama populističkih i neliberalnih politika na vladavinu prava i ljudska prava u EU govorit će David Vig (Amnesty International Hungary), Malgorzata Szuleka (Helsinki Foundation for Human Rights, Poljska) te Jose Antonio Moreno Diaz i Marina Škrabalo, članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.