Kaznite one koji ljudska prava krše, a ne one koji ih štite!

Platforma 112 osuđuje ponašanje MUP-a i Vlade RH

Potaknuta prošlotjednom nepravomoćnom presudom Draganu Umičeviću, volonteru udruge Are You Syrious?, Platforma 112 izražava zabrinutost zbog pritisaka koje Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano radi na aktiviste, volontere i sve one koji solidarno pomažu i pružaju podršku izbjeglicama. Posebno brine to što je MUP u tužbi privatnoj osobi zatražio zabranu rada organizacije za koju je volontirao.

Prije nekoliko mjeseci građani i građanke ove zemlje mogli su svjedočiti pozivima na obavijesne razgovore aktivistima u vrijeme održavanja konferencije za medije na temu policijskog nasilja nad izbjeglicama. Danas već imamo nepravomoćnu presudu, netransparentno komuniciranje informacija, ali i onemogućavanje rada neovisne nacionalne institucije za ljudska prava, Pučke pravobraniteljice, prilikom pristupa podacima potrebnima za provođenje ispitnih radnji.

Sužavanjem prostora za djelovanje civilnog društva i uopće svih onih koji javno iskazuju kritiku politika i praksi vladajućih podrivaju se demokracija i temeljna prava. Također, podriva se i vladavina prava, pa umjesto da se provedu istrage i ozbiljno shvate upozorenja Povjerenice Vijeća Europe za ljudska prava, UNHCR-a i drugih relevantnih institucija i organizacija, MUP i dalje ustraje na kršenju nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva. Upravo su ova upozorenja znak kako aktivisti, volonteri i svi drugi koji pomažu izbjeglicama ne samo da iskazuju elementarnu ljudskost, solidarnost i podršku onima u nepovoljnom položaju, nego to čine uz poštivanje zakonom propisanih pravila.

Nažalost, Hrvatska nije usamljena u ovakvim praksama među zemljama Europske unije, budući da prijetnje, sudske postupke i kažnjavanje onih koji pomažu izbjeglicama možemo vidjeti i u drugim državama članicama, kao što su Mađarska, Grčka, Italija, Francuska, i dr. Mađarska je tako već godinama primjer zemlje koja uz kršenje prava izbjeglica pokušava kazniti i onemogućiti rad onima koji pomažu izbjeglicama, što je dovelo do toga da je prošlog mjeseca Europski parlament izglasao aktivaciju izvanredne procedure koja štiti demokraciju i građanske slobode. Vladajući u Italiji također su odlučili kažnjavati solidarnost, a otišli su toliko daleko da su pritvorili gradonačelnika Riacea, grada koji je godinama bilježio uspjehe i kvalitetu integracije stranaca te otjerali ljude koji su se tamo nalazili. Solidarnost koja se proklamira kao jedna od temeljnih europskih vrijednosti sve više gubi smisao, a Hrvatska se pridružuje zemljama koje kažnjavaju solidarnost i sužavaju prostor slobode udrugama koje štite ljudska prava.

Platforma 112 osuđuje ponašanje Ministarstva unutarnjih poslova i Vlade RH koji pokušavaju zastrašiti pa i kriminalizirati prvo ljude u pokretu, a potom i sve one koji tim ljudima pružaju podršku. Postavlja se pitanje i tko će zaustaviti druga kršenja ljudskih prava, ako se već sada vidi kako MUP niti ne odgovara na upite neovisnim institucijama koje traže odgovore. Također, Platforma 112 poziva premijera Plenkovića i ministra Božinovića da hitno zaustave ove intenzivne napade MUP-a na organizacije za zaštitu ljudskih prava, omoguće istrage nezavisnih institucija te kazne one koji ljudska prava krše, a ne one koji ta prava štite.