Jačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj (2022.-2023.)

Nositelj projekta: Kuća ljudskih prava Zagreb

Partneri: Zagreb Pride, Human Rights House Foundation

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2022. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 90.000,00 od čega je 90.000,00 eura osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Fonda aktivnog građanstva

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Novosel, kontakt@kucaljudskihprava.hr

Sažetak projekta:

Projekt je usmjeren na formuliranje holističkog pristupa za borbu protiv govora mržnje čime se žele postići dugoročne društvene promjene u području prava na zaštitu od diskriminacije i slobodu izražavanja. Govor mržnje kontinuirano je prisutan problem koji jača, a za čije rješavanje nedostaje sustavnog istraživanja i praćenja; institucije nemaju sustavan pristup, a građani teško razabiru kanale za prijavu govora mržnje nadležnim tijelima.

Stoga je razvijen cjelovit pristup problemu koji se sastoji od aktivnosti praćenja pojavnosti govora mržnje, narativa govora mržnje; praćenja i analize implementacije preporuka međunarododnih tijela za zaštitu ljudskih prava u suzbijanju govora mržnje te izrade i zagovaranja Akcijskog plana za borbu protiv govora mržnje. Uključivanjem organizacija civilnog društva u izradu i zagovaranje implementacije Akcijskog plana, ojačat će se zagovaračka uloga civilnog društva. Kroz aktivnosti edukacija za osnaživanje ranjivih skupina i organizacija civilnog društva koje s njima rade te kroz medijsku kampanju, ranjive skupine dodatno će se osnažiti za prepoznavanje i prijavljivanje govora mržnje te će se o ovom problemu informirati i šira javnost. Edukacije će se provesti i za stručnjake/inje u području suzbijanja govora mržnje, radi podizanja kapaciteta za suzbijanje govora mržnje iz perspektive ljudskih prava.

Photo: macrovector na Freepiku.