Jačanje primjene presumpcije nevinosti prilikom primjene elektroničkih dokaza – Improving the application of the presumption of iNNOCENce when applying elecTronic evidence (INNOCENT)

Partneri: Adam Mickiewicz University Poznań, Poljska, Bratislava Policy Institute, Slovačka, CEELI Institute, Češka, Kuća ljudskih prava Zagreb, Hrvatska, Law and Internet Foundation, Bugarska, Science and Research Centre of Koper, Slovenija

Razdoblje provedbe projekta: 16.05.2022. – 15.05.2024.

Sažetak projekta:

Projekt INNOCENT fokusiran je na postupovna prava osumnjičenih ili optuženih osoba, posebice na njihovo pravo da se smatraju nevinima dok im se ne dokaže krivnja, te kako presumpciju nevinosti treba tumačiti u kontekstu elektroničkih dokaza. Projekt je usmjeren isključivo na područje srednje i istočne Europe kako bi se mapirale sličnosti i prakse u regiji u pogledu praktične primjene pretpostavke nevinosti.

INNOCENT projekt ima za cilj poboljšati suradnju između susjednih jurisdikcija i razumijevanje korelacije između pretpostavke nevinosti i elektroničkih dokaza.

Ciljevi projekta INNOCENT su sljedeći:

  • Provesti detaljno istraživanje o međuovisnosti i balansiranju između pretpostavke nevinosti i elektroničkih dokaza kombiniranjem različitih istraživačkih metoda.
  • Povećati kapacitete 240 predstavnika nacionalnih ciljanih skupina iz partnerskih zemalja.
  • Uključiti 60 predstavnika ciljanih skupina iz Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Češke u proces stvaranja okvira za izgradnju kapaciteta i političkih preporuka u pogledu implementacije Direktive 2016/ 343 u kontekstu elektroničkih dokaza.
  • Isporučiti praktičan alat namijenjen ciljanim skupinama u smislu dopustivosti e-dokaza na sudu i njihovih implikacija na presumpciju nevinosti.
  • Formulirati preporuke po pitanju javnih politika na nacionalnoj i EU razini u vezi s implementacijom Direktive 2016/343 u praksi, a posebno presumpcije nevinosti sadržane u kontekstu primjene e-dokaza.
  • Promovirati rezultate projekta diljem i izvan partnerskih zemalja i ciljanih skupina putem ciljanih aktivnosti podizanja svijesti i diseminacijskih aktivnosti.

Projekt INNOCENT provodi se uz financijsku potporu Programa za pravosuđe Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli sredstava br.101056685 te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.