Izrađen Akcijski plan za suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj

U sklopu projekta ‘Jačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj’, Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s drugim organizacijama civilnog društva te uz konzultacije s relevantnim dionicima izradila je Akcijski plan za suzbijanje govora mržnje.

Govor mržnje kontinuirano je prisutan problem koji jača, a za čije rješavanje nedostaje sustavnog istraživanja i praćenja. Iako Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine prepoznaje govor mržnje kao problem i predviđa mjere za njegovo suzbijanje, glavni nedostatak tog plana su parcijalnost, odnosno nesustavno osmišljavanje i provođenje međusektorskih aktivnosti. U tu svrhu, izrađen je sveobuhvatan, na dokazima, ljudskim pravima i međunarodnim preporukama i standardima temeljen Akcijski plan za suzbijanje govora mržnje s ciljem postavljanje temelja za holistički pristup u borbi protiv govora mržnje koji uključuje prepoznavanje, praćenje, prevenciju, osvještavanje, osnaživanje žrtava i jačanje mehanizama procesuiranja i reguliranja.

Akcijski plan izrađen je kroz nekoliko koraka koji su, između ostalog, uključivali pregled literature i postojećih praksi i politika suzbijanja govora mržnje u Hrvatskoj i Europskoj Uniji, provođenje intervjua sa ključnim dionicima u suzbijanju govora mržnje te konzultacije sa organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti i promociji ljudskih prava i okupljaju manjinske i ranjive skupine. Akcijski plan sadrži konkretne mjere za ciljano holističko djelovanje svih aktera–od škola do tijela progona, za prevenciju, suzbijanje i procesuiranje govora mržnje, a u cjelosti ga možete pročitati na linku.

 

 

Ova publikacija izrađena je u okviru projekta ‘Jačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za
prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj’ podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo,
sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.’