Materijali nastali tijekom implementacije projekta Edukacija za građane – građani za društveni razvoj i solidarnost, dostupni su za preuzimanje, korištenje i dijeljenje uz navođenje izvora.

 

Preuzimanje materijala:

 

 • Htio/htjela bi aktivnije sudjelovati u društvu i zanima te kako se građani mogu aktivirati?Postoje brojni oblici građanske participacije, od samoorganiziranja građana u različite inicijative ili organizacije radi ukazivanja na društvene probleme I utjecaja na donošenje odluka, provođenja kampanja, osiguravanja prostora za dijalog, tribina i rasprava; pa do protestnih akcija gdje građani iskazuju svoje neslaganje kroz demonstracije, potpisivanje peticija, sudjelovanje u javnim okupljanjima i protestima, te građanski neposluh.Djelovanje kroz udruge otvara mogućnost međusobnog povezivanja građana oko zajedničkog cilja što može biti važno za solidarnost i može povećati uspješnost djelovanja. Građani aktivno mogu djelovati i kroz humanitarne i druge direktne akcije koje promiču solidarnost i suradnju u zajednici. Također, načinom na koji trošimo novac, koje proizvode kupujemo ili odbijamo kupiti te uplatom donacija također značajno utječemo na društvo. Različiti oblici volontiranja, to jest davanja svog slobodnog vremena i dijeljenja svojih znanja i vještina, važni su oblici građanske participacije.

  Više o konceptu aktivnog građanstva i primjerima dobrih praksi možete saznati ovdje — Letak IPA-GOO.

 

 

 • Želimo li emancipirati građane i potaknuti ih na društvene aktivnosti, mladi trebaju razumjeti pojam i ulogu građana u demokratskom društvu – važno je omogućiti mladima priliku za volontiranje i društveno korisno djelovanje te ih upoznati s različitim oblicima građanske participacije, uključujući i angažman u organizacijama civilnog društva. Važan segment je interkulturni i globalni odgoj i obrazovanje, od upoznavanja s ulogom i funkcioniranjem lokalne i regionalne samouprave i javne uprave pa sve do razumijevanja europskog i međunarodnog konteksta.Više o značaju građanskog odgoja i obrazovanja za razvoj građanskog društva temeljenog na demokratskim vrijednostima i poštivanju ljudskih prava; kao i o ulozi civilnog društva u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja saznajte ovdje — Građanski odgoj i obrazovanje – stanje i preporuke.

 

 • U današnjem svijetu okruženi smo različitim informacijama i porukama. Vještine kritičke analize medijskih sadržaja i aktivni stav u odabiru izvora informacija stoga su važniji nego ikad. Primatelj poruka, čitatelj ili gledatelj koji se često jezikom tržišta naziva konzumentom, u svijetu zasićenom porukama i izvorima informacija mora znati izabrati informacije i izvore informiranja.Pored same izloženosti medijima, moć i utjecaji medija predstavljaju dodatne razloge zašto treba jačati kompetencije ljudi jer mediji mogu podjednako poticati manipulaciju te time podrivati ili pak podržavati demokratski poredak i očuvanje ljudskih prava i sloboda.Više o važnosti razvoja medijske pismenosti u suvremenom društvu u svrhu očuvanja demokratskih vrijednosti, možete saznati ovdje — Kurikulum: medijska pismenost, a kratku prezentaciju s radionice o medijskoj pismenosti možete preuzeti ovdje —Prezentacija: medijska pismenost.

 

 • Kuća ljudskih prava Zagreb kroz svoje edukativne programe nastoji educirati i osvijestiti zainteresirane građanke i građane o važnosti poštivanja, zaštite i promocije ljudskih prava kako za svakog pojedinca, tako i za društvo u cjelini. U tu svrhu, organizacijom radionica, predavanja, seminara i predstavljanja, Kuća ljudskih prava Zagreb nastoji omogućiti prijenos znanja o ljudskim pravima, ali i poticati na aktivno građanstvo i progresivnu društvenu promjenu u konkretnim primjerima sustavnog narušavanja i kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda.Više o temeljnim konceptima ljudskih prava, njihovim povijesnim razvojem i filozofskim temeljima, međunarodnim i nacionalnim sustavima njihove zaštite te načinima aktivnog promicanja, saznajte ovdje — Kurikulum: ljudska prava. Kratku prezentaciju o konceptu, razvoju i značenju ljudskih prava preuzmite ovdje — Prezentacija: ljudska prava i mehanizmi zaštite.

 

 • Koliko ste upoznati s konceptom rodne ravnopravnosti i važnošću odnosno načinima dekonstrukcije rodnih/spolnih stereotipa i predrasuda? Možete li prepoznati rodne stereotipe i predrasude i koliko ste spremni na njih svakodnevno reagirati? Poznajete li temeljne međunarodne i nacionalne dokumente koji promiču rodnu ravnopravnost? Jeste li kad željeli kreirati ili provoditi aktivnosti kojima se promiče rodna ravnopravnost? Ako je odgovor na barem jedno od prethodnih pitanja pozitivan, pozivamo vas da na ovoj poveznici — Kurikulum: rodna ravnopravnost — saznate više o građanskom aktivizmu usmjerenom na promicanje rodne ravnopravnosti, a ovdje — Prezentacija: rodna ravnopravnost — preuzmite kratku prezentaciju o načinima rodne reprezentacije.

 

 • Ako je riječ o zaštiti ljudskih prava, onda inkluzivnost i responzivnost struktura nije samo važan zahtjev, već i preduvjet za ostvarivanje zaštite ljudskih prava. Drugim riječima, ukoliko se odmaknemo od načelne razine suzbijanja demokratskog deficita na povijest borbe za ljudska prava, postati će nam jasno da se prava ostvaruju tek u onoj mjeri u kojoj se građani utječu na političke procese i donošenje odluka koji se tiču njihovih života. Responzivne i inkluzivne društvene strukture, naime, ne kreiraju se dobrom voljom elita, već aktivnim angažmanom onih koje njihova zatvorenost smeta.Više o nužnosti aktivnog građanskog kreiranja i uključivanja u otvorene i transparentne procese demokratskog odlučivanja u svrhu obrane i aktivnog ostvarivanja postignutog standarda ljudskih prava, saznajte ovdje — Kurikulum: građanski aktivizam; prezentaciju o građanskoj participaciji preuzmite ovdje — Prezentacija: aktivno građanstvo, a prezentaciju o mogućnostima i načinima planiranja aktivnosti u zajednici preuzmite ovdje — Prezentacija: od problema do akcije.

 

 • Osnovni cilj edukacije za političku pismenost je upoznavanje polaznika s temeljnim konceptima važnima za razumijevanje i analizu suvremenih političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, odnosno na EU ali i globalnoj razini. Ovi koncepti i njihovo poznavanje predstavljaju neophodan instrument za razumijevanje suvremene demokratske političke kulture i procesa putem kojih se takav tip političke kulture stvara, prenosi i transformira, ali i za učenje mogućnosti aktivne političke participacije u suvremenom demokratskim procesima.O modulu političke pismenosti, kroz koji se sudionici mogu upoznati s pojmovima kao što su politika, demokracija, građanska i politička participacija, civilno društvo i sl., više saznajte ovdje – Kurikulum: politička participacija; ili preuzmite prezentaciju o javnim politikama i mogućnostima sudjelovanja zainteresirane javnosti ovdje – Prezentacija: politička participacija i javne politike); odnosno prezentaciju o suvremenom razumijevanju demokracije ovdje – Prezentacija: suvremena demokracija.

 

 • Publikacija „Građani za društveni razvoj i solidarnost“ jedan je od ishoda istoimenog projekta (Education for Citizens – Citizens for Social Development and Solidarity). Projekt je provela Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama: GONG-om, Centrom za mirovne studije te organizacijom B.a.B.e. — Budi aktivna. Budi emancipiran. Projekt „Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost“ realiziran je uz financijsku podršku pretpristupnih IPA fondova Europske Unije, a u svrhu jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za osiguranje učinkovite provedbe standarda EU-a u pogledu ljudskih prava na nacionalnoj razini. Tijekom perioda od 16 mjeseci, od studenog 2015. do kraja veljače 2017., Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama provela je aktivnosti na području pet županija: Vukovarsko-srijemske, Sisačkomoslavačke, Zadarske, Šibensko-kninske županije i Grada Zagreba, pritom obuhvaćajući i uključujući u prvom redu organizacije civilnog društva na lokalnoj razini, odnosno organizacije članice te pojedince članove GOOD Inicijative, no isto tako mlade, studente/ice Mirovnih studija, ranjive i manjinske društvene skupine, lokalne odgojno-obrazovne institucije, predstavnike/ice medija, lokalnu upravu i samoupravu te širu zainteresiranu javnost na lokalnoj razini.Publikacija koju možete u cijelosti preuzeti ovdje — Publikacija – građani za društveni razvoj i solidarnost— predstavlja pregled glavnih teorijskih koncepata, provedbenih metoda i postojećih dobrih praksi građanskog aktivizma u Republici Hrvatskoj, s ciljem razrade i implementacije modela građanskog odgoja i obrazovanja utemeljenog na promociji ideja ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i sloboda, međusobne jednakosti i uzajamne odgovornosti te građanskog sudjelovanja u društvenom i političkom životu zajednice u svrhu očuvanja i unapređenja ovih vrijednosti.

 

 • Publikacija o Mirovnim studijima u kontekstu kritičkog i transformativnog obrazovanja za demokratsko društvo temeljenog na vrijednostima pozitivnog mira i nenasilnog djelovanja, u cijelosti dostupna ovdje — Publikacija: Društvena promjena kroz objektiv Mirovnih studija, prvenstveno je zamišljena kao doprinos razumijevanju i poticanju društvene promjene promatrane kroz polje mirovnih studija – područja koje je Centar za mirovne studije uspostavio te nastavlja razvijati kao složeno polje istraživačkih, obrazovnih i aktivističkih napora, a koji se s ciljem postizanja društvene pravde odvijaju na osobnoj, društvenoj, političkoj i ekonomskoj razini.Tekstovi u publikaciji ne predstavljaju cjelokupnost programa Mirovnih studija koji je i u teoriji i u praksi puno širi i slojevitiji. Tekstovi su odabrani prvenstveno kao veza teorijskog pogleda na strukturno nasilje i deskriptivnih prikaza praktičnih nastojanja društvene promjene prema izgradnji pozitivnog mira. Autori tekstova su neki od voditelja/ica kolegija i gosti/šće-predavači/ice Mirovnih studija.