Kuća ljudskih prava provodi dvije vrste obrazovnih aktivnosti, a to su opći programi obrazovanja o ljudskim pravima te specijalizirani programi. U općim programima obrazovanja o ljudskim pravima sudjeluju učenici/ice osnovnih i srednjih škola te studenti, dok se specijalizirani programi u nekom od područja ljudskih prava provode za ciljne skupine poput nastavnika/ica, organizacija civilnog društva, novinara, sudaca, policijskih službenika, odvjetnika te drugih dionika. Važan aspekt obrazovanja o ljudskim pravima su programi mladih zagovaratelja ljudskih prava i mladih pravnika za ljudska prava kojima se osigurava obrazovanje studenata visokih učilišta za rad u organizacijama za ljudska prava.