Dostajemrznje.org alat za prijavljivanje govora mržnje

Alat za prijavljivanje govora mržnje Dostajemrznje.org nastao je u suradnji Centra za mirovne studije, GONG-a i Kuće ljudskih prava Zagreb, kao odgovor na učestalu prisutnost govora mržnje koji razorno djeluje na društvenu koheziju, vrijednosti pluralizma, interkulturalnosti i tolerancije prema drugima i drugačijima.

Ovaj alat izrađen je u sklopu projekta “Protiv mržnje” financirana je iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.).

Dostajemrznje.org služi za prijavljivanje govora mržnje u javnom prostoru, na društvenim mrežama, internetu i u medijima!

Podnošenje prijave putem ovog alata vrlo je jednostavno – samo ispunite polja potrebna za prijavu na stranici dostajemrznje.org, pružite što je moguće više informacija i očekujte javljanje administratorskog tima koji će Vam pružiti informaciju o mogućnosti postupanja po Vašoj prijavi te, ukoliko bude potrebno, zatražiti dodatna objašnjenja.

Budući da različiti oblici govora mržnje ne potpadaju pod jedinstvenu pravnu regulativu već se nalaze u različitim sektorskim propisima (koji se odnose na medije, kazneno pravo, suzbijanje diskriminacije itd.), svrha je ovog alata olakšati pristup intervenciji kod neprihvatljivog govora u javnom prostoru. Na Vama je kao građankama i građanima da na pojave govora mržnje u javnom prostoru upozorite, a naš je zadatak Vašu dojavu pretvoriti u oblik prijave po kojemu nadležna tijela mogu (i moraju) reagirati.

Ovisno o naravi svake pojedinačne prijave, ona može biti pretvorena u službeni podnesak nekome od sljedećih tijela javne vlasti:

  • Agencija za elektroničke medije/Vijeće za elektroničke medije – Agencija i Vijeće su tijela nadležna za nadzor nad sadržajem emisija emitiranih na televiziji ili radiju te putem internetskih portala (elektroničkih publikacija).
  • Pravobraniteljstva – Pučka pravobraniteljica, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Pravobraniteljica za djecu tijela su koja se bave zaštitom ljudskih prava (u slučaju triju tzv. posebnih pravobraniteljstava, ciljano zaštitom ljudskih prava određene društvene skupine) te sustavnim praćenjem i pružanjem preporuka za unapređenje stanja zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.
  • Novinarsko vijeće časti – Novinarsko vijeće časti samoregulatorno je tijelo novinarske struke koje prati poštivanje načela i normi Kodeksa časti hrvatskih novinara, a sastavni je dio Hrvatskog novinarskog društva (HND).

U slučajevima govora koji poziva na nasilje i mržnju i time podliježe kaznenopravnom progonu prema čl. 325. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15), nadležno je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.
No, cilj dostajemrznje.org nije samo intervencija s ciljem uklanjanja govora mržnje nego i podizanje svijesti javnosti o takvom izražavanju kao nespojivom s demokratski uređenim društvom, otvorenom za sve ljude, neovisno o tome kojoj društvenoj skupini pripadaju.