Doprinos organizacija civilnog društva Izvješću o vladavini prava za 2024. godinu

Kuća ljudskih prava i Centar Miko Tripalo u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unaprjeđivanje vladavine prava u Hrvatskoj” pripremili su, u suradnji s drugim organizacijama civilnog društva okupljenima u neformalnu koaliciju, doprinos ovogodišnjem Izvješću Europske komisije o vladavini prava, kao i prateće preporuke. Ovim projektom nastoji se ojačati zagovaračka uloga organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a. Krajnji cilj projekta je utjecati na politike koje pokrivaju izazove vezane uz vladavinu prava u kontekstu ljudskih prava i funkcioniranja demokratskog sustava kao tri neodvojiva stupa na kojima počiva europsko demokratsko društvo.

Kuća ljudskih prava Zagreb već nekoliko godina sudjeluje u ciljanim konzultacijama za potrebe izrade Izvješća o vladavini prava te upozoravamo na probleme i izazove s kojima se Hrvatska susreće u četiri područja obuhvaćena Izvješćem: pravosuđe, antikorupcijski okvir, medijske slobode i pluralizam te drugi institucionalni problemi vezani uz demokratsku kontrolu i nadzor (checks and balances).

Naš zajednički doprinos Izvješću, kao i prateće preporuke možete preuzeti na linku.

 

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske