Analiza međunarodnih preporuka za Hrvatsku u području suzbijanja govora mržnje

U sklopu projekta ‘Jačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj’ Kuća ljudskih prava Zagreb izradila je Analizu implementacije relevantnih preporuka upućenih Hrvatskoj od strane međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava, a koje se odnose na govor mržnje, slobodu izražavanja i zaštitu od diskriminacije.

Cilj projekta je primjenom holističkog pristupa u suzbijanju govora mržnje postići dugoročne društvene promjene u području prava na zaštitu od diskriminacije, slobodu izražavanja i prava na sudjelovanje u društvenom i političkom životu svih građana, a pogotovo pripadnika/ica manjinskih i ranjivih društvenih skupina koje su prema relevantnim istraživanjima najčešće meta i žrtve govora mržnje, a u svrhu jačanja interkulturalnog dijaloga i izgradnje demokratskog, pluralističkog i inkluzivnog društva.

Analizom su obuhvaćene preporuke Europske komisija protiv rasizma i netolerancije, UN-ovog Odbora za eliminaciju rasne diskriminacije, Preporuke Radne skupine o Univerzalnom periodičnom pregledu ljudskih prava te preporuke Europske mreža tijela za jednakost. Prilikom izrade analize preporuka, osim gore navedenih, konzultirane su i preporuke Jedinice Vijeća Europe za seksualnu orijentaciju i rodni identitet (SOGI), preporuke iz Rezolucije Odbora ministara CM/ ResCMN(2022)2 o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koja je usvojena na 1426. sastanku Vijeća Europe, održanom 23. veljače 2022. godine, preporuke Odbora ministara Vijeća Europe za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava (npr. u predmetu Sabalić i Miljević) i preporuke Odbora stručnjaka za borbu protiv govora mržnje (ADI/MSI-DIS).

U dokumentu su preporuke su grupirane prema područjima koja se ponavljaju u preporukama različitih tijela te su istaknuta područja u kojima je uočen prostor za napredak u implementaciji preporuka i učinkovitijem suzbijanju govora mržnje u Hrvatskoj, a cijela analiza je dostupna na linku:

Analiza međunarodnih preporuka za Hrvatsku u području suzbijanja govora mržnje

Ova publikacija izrađena je u okviru projekta ‘Jačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za
prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj’ podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo,
sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.’