Kuća ljudskih prava Zagreb traži suradnika/icu na radno mjesto:

KOORDINATOR/ICA PROGRAMA “PRISTUP PRAVDI” – PRAVNIK/ICA

na određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

Kuća ljudskih prava Zagreb (KLJP) zalaže se za ostvarenje slobodnog, otvorenog, pluralističkog, demokratičnog, ravnopravnog i inkluzivnog društva utemeljenog na poštivanju, zaštiti i promociji najviših standarda i normi ljudskih prava i sloboda. Kroz istraživanje, monitoring, javno zagovaranje i edukaciju, KLJP doprinosi zaštiti, promicanju, razvitku i unapređivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno međunarodnim i regionalnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, prije svega Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te Europske socijalne povelje (revidirane).

Program “Pristup pravdi” u svom portfelju, između ostalih, obuhvaća slijedeće teme:

 • vladavina prava;
 • pravo na slobodu i sigurnost;
 • zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;
 • pravo na pošteno suđenje;
 • monitoring rada policije i pravosudnih tijela

Opis radnog mjesta:

 • koordiniranje, nadzor i provođenje programskih aktivnosti u suradnji s programskim direktorom;
 • identificiranje, izgradnja i održavanje organizacijskih odnosa i komunikacije s partnerima i dionicima iz organizacija civilnog društva, tijela javnih vlasti, akademske zajednice, međunarodnih institucija i dr.;
 • identificiranje i priprema projektnih prijedloga u suradnji s organizacijskom koordinatoricom i programskim direktorom;
 • provođenje i koordiniranje nacionalnih i međunarodnih zagovaračkih aktivnosti;
 • provođenje istraživanja vezanih za pripremu prijedloga javnih politika, stručnih tekstova i analiza;
 • analiza i praćenje implementacije međunarodnog te zakonodavstva RH i Europske unije u području ljudskih prava;
 • pisanje nacrta policy prijedloga, komentara na prijedloga zakona u javnoj raspravi, stručnih tekstova i sl.;
 • rad na strateškim pravnim slučajevima za poboljšanje domaćeg i europskog zakonodavstva iz područja ljudskih prava;

Uvjeti za kandidata/kinju:
– visoka stručna sprema pravne struke

 • 3 do 5 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz ljudska prava u organizacijama civilnog društva, međunarodnim vladinim ili nevladinim organizacijama i/ili tijelima javne vlasti;

 • informatička pismenost

 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu
 • visoka razina samostalnosti i fleksibilnosti u radu, motiviranost, samoinicijativnost
 • razvijene istraživačke i organizacijske vještine
 • izvrsne komunikacijske vještine i vještine rada u timu
 • spremnost na periodična putovanja u RH i inozemstvu
  Prednost pri zapošljavanju imat će osobe sa:

 • izvrsnim poznavanjem sustava zaštite i standarda ljudskih prava Organizacije Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i Europske unije

 • poznavanjem rada organizacija civilnog društva u RH i EU
 • motiviranošću za sudjelovanje u procesima javnog zagovaranja na razini Hrvatske i EU
 • sposobnošću za simultani rad na više tema unutar organizacije
 • poznavanjem drugog stranog jezika osim engleskog

 • iskustvom u javnim nastupima i komunikacijom s javnošću

Pismene prijave trebaju sadržavati:

1) kratko motivacijsko pismo koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije
2) CV (na hrvatskom i engleskom jeziku)
3) jednu preporuku bivšeg poslodavaca
Prijave sa navedenom dokumentacijom šalju se na email adresu: prijave@kucaljudskihprava.hr., s predmetom: Prijava za radno mjesto koordinatora/ice programa „Pristup pravdi“ – pravnika/ice.

Prijave se zaprimaju do 22.09.2017.